Kredito įforminimo išlaidos:
Paraiškos nagrinėjimas
Nemokamai
Kreditas su įkeitimu (Hipoteka)
 • vartojimui
 • ūkinės veiklos vykdymui sumai virš 20 000 EUR
 • 2 % kredito sumos (minimum 310.00 EUR)
 • 2,5 % kredito sumos (minimum 310.00 EUR)
Refinansavimas iš kitų kredito įstaigų:
 • vartojimui
 • ūkinės veiklos vykdymui sumai virš 20 000 EUR
 • 100 % nuolaida AS „West Kredit“ filialas paslaugoms
 • 2,5 % kredito sumos (minimum 455.00 EUR)
Kredito atostogos, pristabdymas:
 • vartojimui
 • ūkinės veiklos vykdymui sumai virš 20 000 EUR
 • 2 % kredito sumos (minimum 455.00 EUR)
 • 2,5 % kredito sumos (minimum 455.00 EUR)
Kreditas komunalinių skolų dengimui
Mokestis netaikomas *
Be palūkanų kreditams su įkeitimu (Hipoteka)
Mokestis netaikomas **
Naudingų galimybių kreditas:
 • iki 1500.00 EUR
 • nuo 1501.00 EUR iki 2500.00 EUR
 • nuo 2501.00 EUR iki 3000.00 EUR
 • 310.00 EUR
 • 455.00 EUR
 • 595.00 EUR
Kredito kontrolė
120.00 EUR
Užstato registracija
90.00 EUR +0,1% nuo paskolos sumos
Turto draudimas
nuo 0,15% iki 0,3% paskolos sumos per metus (min. bendra suma 28.46 EUR)
Būsto registracija Registrų centre
355.00 EUR
Bankinis pavedimas į kliento nurodytą sąskaitą (sumai didesnei nei 20 000 EUR, įsipareigojimų dengimui)
0.5% apimtimi nuo kredito sumos
Papildomos sumos suteikimas kreditui
2 % nuo išduodamos sumos, bet nemažiau 120.00 EUR
Sąlygų keitimas, pratęsiant laiką, dengiant kredito sumą, keičiant kitas sąlygas
85.00 EUR
Kredito sutarties sąlygų keitimo, refinansavimo, kitų pakeitimų sudarymo išlaidos:
Grąžinant Kreditą prieš terminą
 • • 1,5% negrąžintos Kredito pagrindinės sumos, kuri bus grąžinama prieš terminą, jeigu laikotarpis tarp prieš terminą grąžinimo dienos ir Sutarties veikimo termino pabaigos viršija vienerius metus
 • • 1% nuo negrąžintos Kredito pagrindinės sumos, kuri bus grąžinama prieš terminą, jeigu laikotarpis tarp prieš terminą grąžinimo dienos ir Sutarties veikimo termino pabaigos neviršija vienerius metus.
Įsipareigojimų nagrinėjimas, vertinimas ir sandėrio sąskaitos paruošimas refinansuojant į bankinį sektorių:
 • vartotojams
 • ūkinės veiklos vykdytojams
 • 2% išduodamos sumos, bet ne mažiau, kaip 710,00 EUR
 • 2% išduodamos sumos, bet ne mažiau, kaip 810.00 EUR
Įsipareigojimų nagrinėjimas, vertinimas ir sandorio sąskaitos paruošimas refinansuojant į nebankinį sektorių:
 • vartotojams
 • ūkinės veiklos vykdytojams
 • 2% išduodamos sumos, bet ne mažiau, kaip 995.00 EUR
 • 2% išduodamos sumos, bet ne mažiau, kaip 1135.00 EUR
Pakartotinų su Kreditavimo sutartimi susijusių dokumentų išdavimas (pažymos, sutikimai, patvirtinimai, leidimai).
35.00 EUR
Nestandartinių susitarimų sudarymas kliento prašymu
35.00 EUR
Pažyma dėl Kredito įsipareigojimų apimties ir mokėjimo tvarkos:
 • kartą per kalendorinius metus
 • pakartotinas
 • Nemokamai
 • 35.00 EUR
Dokumentų nusiuntimas klientui už Lietuvos Respublikos ribų
155.00 EUR
Dokumentų kopijos iš AS „West Kredit“ filialo archyvo (nutrauktų bylų)
1.40 EUR už lapą
Dokumentų pasirašymas ne AS „West Kredit“ filialo patalpose
140.00 EUR
Nestandartinių susitarimų sudarymas kliento prašymu
pradedant nuo 300.00 EUR

* Kredito suteikimas yra nemokamas, jeigu kredito suma neviršija komunalinio įsiskolinimo dydžio.

** Vieninteliai kaštai - notarinės išlaidos ir Valsybinis mokestis registrų centre.

Šis kainoraštis turi informacinį pobūdį. Prieš sudarant sandėrį rekomenduojame įsitikinti, ar nepasikeitė kainoraštis!