Kredito įforminimo išlaidos:
Paraiškos nagrinėjimas
Nemokamai
Kreditas su įkeitimu (Hipoteka)
 • vartojimui
 • ūkinės veiklos vykdymui
 • 2 % kredito sumos (minimum 310.00 EUR)
 • 2,5 % kredito sumos (minimum 310.00 EUR)
Refinansavimas iš kitų kredito įstaigų:
 • vartojimui
 • ūkinės veiklos vykdymui
 • 100 % nuolaida AS „West Kredit“ filialas paslaugoms
 • 2,5 % kredito sumos (minimum 455.00 EUR)
"Kredito atostogos" grafikas:
 • vartojimui
 • ūkinės veiklos vykdymui
 • 2 % kredito sumos (minimum 455.00 EUR)
 • 2,5 % kredito sumos (minimum 455.00 EUR)
Kreditas nekilnojamo turto įsigijimui iš varžytinių
 • vartojimui
 • ūkinės veiklos vykdymui
 • 3 % kredito sumos (minimum 595.00 EUR)
 • 3,5 % kredito sumos (minimum 595.00 EUR)
Kreditas komunalinių skolų dengimui
Mokestis netaikomas *
Be palūkanų kreditams su įkeitimu
Mokestis netaikomas **
Kredito kontrolė
120.00 EUR
Užstato registracija
90.00 EUR +0,1% nuo paskolos sumos
Turto draudimas
nuo 0,15% iki 0,3% paskolos sumos per metus (min. bendra suma 28.46 EUR)
Būsto registracija Registrų centre
355.00 EUR
Bankinis pavedimas į kliento nurodytą sąskaitą
0.5% nuo kredito sumos
Papildomos kredito sumos suteikimas
2 % nuo išduodamos sumos, bet nemažiau 120.00 EUR
Sąlygų keitimas (termino pratęsimas, dalinis grąžinimas ir kt.)
85.00 EUR
Kredito sutarties sąlygų keitimo, refinansavimo, kitų pakeitimų sudarymo išlaidos:
Grąžinant Kreditą prieš terminą
 • • 1,5% negrąžintos Kredito pagrindinės sumos, kuri bus grąžinama prieš terminą, jeigu laikotarpis nuo prieš terminą grąžinimo dienos iki Sutarties veikimo termino pabaigos viršija vienerius metus.
 • • 1% nuo negrąžintos Kredito pagrindinės sumos, kuri bus grąžinama prieš terminą, jeigu laikotarpis nuo prieš terminą grąžinimo dienos iki Sutarties veikimo termino pabaigos neviršija vienerių metų.
Įsipareigojimų nagrinėjimas refinansuojant kreditą į bankinį sektorių:
 • vartotojams
 • ūkinės veiklos vykdytojams
 • 2% nuo sumos, bet ne mažiau, kaip 710,00 EUR
 • 2% nuo sumos, bet ne mažiau, kaip 810.00 EUR
Įsipareigojimų nagrinėjimas refinansuojant kreditą į nebankinį sektorių:
 • vartotojams
 • ūkinės veiklos vykdytojams
 • 2% nuo sumos, bet ne mažiau, kaip 995.00 EUR
 • 2% nuo sumos, bet ne mažiau, kaip 1135.00 EUR
Pakartotinų su Kredito sutartimi susijusių dokumentų išdavimas (pažymos, sutikimai, patvirtinimai, leidimai).
35.00 EUR
Nestandartinių susitarimų sudarymas kliento prašymu
35.00 EUR
Pažyma dėl Kredito įsipareigojimų apimties ir mokėjimo tvarkos:
 • kartą per kalendorinius metus
 • pakartotinas
 • Nemokamai
 • 35.00 EUR
Dokumentų nusiuntimas klientui už Lietuvos Respublikos ribų
155.00 EUR
Dokumentų kopijos iš AS „West Kredit“ filialo archyvo
1.40 EUR už lapą
Dokumentų pasirašymas ne AS „West Kredit“ filialo patalpose
140.00 EUR
Nestandartinių susitarimų sudarymas kliento prašymu
nuo 300.00 EUR

* Paskolos suteikimas yra nemokamas, jeigu paskolos suma neviršija įsiskolinimo už komunalines paslaugas dydžio.

** Vieninteliai kaštai - notaro išlaidos, hipotekos registracija.

***

****

****

Šis kainoraštis yra informacinio pobūdžio. Prieš sudarant sandėrį rekomenduojame įsitikinti, ar nepasikeitė kainoraštis!