Palyginkite išlaidas su įvairiomis kredito galimybėmis

Vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VTAT) – įstaiga, kontroliuojanti nebankinio kreditų sektoriaus veiklą Latvijoje. Vyrauja nuomonė, kad, taikydama įvairius norminius aktus ir kontrolės priemones, valstybė (taip pat VTAT)[Red.1]  kovoja su šia sritimi, stengdamasi ją sunaikinti, tačiau norime Jus patikinti, kad yra visiškai priešingai. Mes kuriame ir vystome galingą ir vertingą kreditų teikimo sritį, kurios paslaugų reikia vartotojams.

Mums svarbu, kad vartotojas pasirinktų tokį kreditą, kurį jis galėtų grąžinti ir kuris jam yra iš tiesų reikalingas konkrečiam tikslui. Pavyzdžiui, jei vartotojas reguliariai gauna atlyginimą ir gali kas mėnesį skirti iki 50 eurų kreditui padengti, tai jam, kad galėtų įsigyti 300 eurų vertės šaldytuvą, labiausiai tiks greitasis kreditas 7–30 dienų laikotarpiui; tokiu atveju visa kredito suma grąžinama vienu kartu. Be to, svarbu teisingai pasirinkti kreditą, išsiaiškinti visų kredito įstaigų pasiūlymus, atsižvelgiant į kasdienių vartojimo prekių vertę, ir pasirinkti tinkamiausią ir pigiausią variantą. Latvijoje pastebima tendencija, kad, rinkdamiesi kasdienio vartojimo prekes, vartotojai nuodugniai analizuoja kainas ir išsirenka pigiausias prekes arba apsiperka per akcijas. Tačiau, imdami paskolą, vartotojai elgiasi priešingai – jie skiria nepakankamai dėmesio su kreditu susijusioms išlaidoms. Todėl Vartotojų teisių apsaugos tarnyba ragina vartotojus skolintis atsakingai ir tik iš licencijas turinčių kreditorių! Licencijuotų kreditorių sąrašą galima rasti VTAT interneto svetainėje (www.ptac.gov.lv).


Rekomenduojama visada nuodugniai susipažinti su sutartimi prieš ją pasirašant! Tikslingai išnagrinėkite kredito pasiūlymą namuose. Palyginkite išlaidas, susijusias su skirtingomis kredito galimybėmis! Kredito išlaidos gali smarkiai skirtis, priklausomai nuo kreditoriaus ir kredito rūšies. Norėdami palyginti skirtingų kreditorių pasiūlymus, paprašykite suteikti ir įvertinkite tokią informaciją:

  • visas su kreditu susijusias įmokas;

  • metinę palūkanų normą (MPN), kuri padės tiksliausiai palyginti skirtingų kredito pasiūlymų vertę, nes apima visas kredito išlaidas: procentus, komisinius ir kitus mokesčius;

  • siūlomus grafikus ir mokėjimo terminus;

  • siūlomą palūkanų normą (fiksuotoji ar kintamoji);

  • privalomąjį draudimą ar kitas papildomas paslaugas;

  • ar reikia papildomai mokėti, jei kreditas grąžinamas anksčiau laiko;

  • kas nutinka, laiku nesumokėjus įmokų;

  • kokia bus bendra kredito suma jo grąžinimo dieną;

  • ar kreditorius reikalauja laidavimo.

Palyginkite kelis kreditorių pasiūlymus ir išsirinkite tinkamiausią variantą (ypač atkreipkite dėmesį į bendrą įmokų sumą ir kredito grąžinimo grafikus).


Jei vis dėlto kilo problemų grąžinant kreditą, svarbu apie tai pranešti kreditoriui! Dauguma kreditorių pasiūlys kokią nors išeitį: ilgesnį paskolos terminą, mažesnę mėnesinę įmoką, „kredito atostogas“ ar kt. Suteikite kreditoriui teisingą informaciją apie tai, kokio dydžio įmoką galite mokėti kiekvieną mėnesį.